Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Baranowo z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami