Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w dniach od 11.07.2017 r. do 24.07.2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic Marcelego Nowotki, Gwardii Ludowej i Placu Trzydziestolecia w miejscowości Baranowo.

Konsultacje mają zasięg lokalny i dotyczą mieszkańców sołectwa Baranowo. Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw wyżej wymienionych ulic i placu. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej, w godzinach pracy Urzędu poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny umieszczonej w holu Urzędu Gminy Baranowo opieczętowanego formularza konsultacyjnego propozycji zmian nazw ulic i placu. Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Baranowo za pokwitowaniem. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz zgłosić swoją propozycję. Proszę o liczny udział w konsultacjach

Wójt Gminy    

/-/ Henryk Toryfter