Zaprasza się wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w zebraniu wiejskim. Zebranie odbędzie się w dniu 16 sierpnia  2017 r. (środa) o godz. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

Proponuje się następujący porządek obrad:

  1. Przedstawienie pisma mieszkańców w sprawie zmiany nazwy „Placu Trzydziestolecia”.
  2. Propozycje przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2018 roku.
  3. Koncepcja organizowania Dożynek Gminno-Parafialnych w bieżącym roku.
  4. Realizacja budżetu Gminy w 2017 roku, w tym zadań
  5. Sprawy różne.

 Prosi się o liczny udział mieszkańców w zebraniu.

 

       Wójt            
Henryk Toryfter