PolicjaRejon Gmina Baranowo asp. szt. Tomasz Górowski  tel. 696- 497 - 165  lub 29 760 17 11. Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane  z wystąpieniem wykroczenia w ruchu drogowym w zakresie przekraczania prędkości przez kierujących pojazdami w miejscowości Baranowo, ul. Słoneczna w godzinach 6.00 - 12.00 .

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnionych wykroczeń, ujawnienie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców. Podmioty współpracujące: sołtys wsi Baranowo, komórki organizacyjne KMP Ostrołęka.