Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31-07-2017 roku oraz Uchwały  Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25-08-2017 roku dokonano  zmiany nazwy Placu Trzydziestolecia, przy którym znajduje się  Urząd Gminy w Baranowie.

W związku z tym  informuję o zmianie z dniem 14-09-2017 roku danych adresowych Gminy Baranowo i Urzędu Gminy w Baranowie.  Obecne adresy brzmią:

         Gmina Baranowo                                                      Urząd Gminy w Baranowie
              Rynek  7                                                                             Rynek  7
         06-320 Baranowo                                                           06-320 Baranowo

Uprzejmie proszę o uwzględnienie powyższych zmian w przesyłanej  lub przekazywanej do tut. Urzędu korespondencji.

                                                                                                              Wójt Gminy   
                                                                                                            Henryk Toryfter