Treść unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Baranowo