Wójt Gminy Baranowo zatrudni osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Głównym miejscem pracy jest oczyszczalnia ścieków w Baranowie. Do obowiązku konserwatora należy również obsługa oczyszczalni ścieków w Kuciejach oraz sieci kanalizacyjnej na terenie całej Gminy.
Wymagania stawiane kandydatowi:


- wykształcenie minimum zawodowe o specjalności elektryk, elektronik,
- znajomość hydrauliki,
- prawo jazdy kategorii min. B,
- znajomość obsługi komputera,
- uprawnienia do obsługi urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 31 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie, pokój 21.

Wójt         
Henryk Toryfter