Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 po odbiór decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Urząd Gminy w Baranowie informuje , że od 27.10.2017 roku wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2017r .