Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 17.11.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej  część o pow. 1,35 ha działki o nr ew. 583/5, położonej w obrębie Baranowo. Osoby  zainteresowane   mogą  zapoznać  się  z   treścią  wykazu  w  dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.