Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż w dniu 24 października 2017r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017r., poz. 9600) tzw. „uchwałę antysmogową”. 

Uchwała wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakości paliw.Treść uchwały została załączona na stronie internetowej gminy www.baranowo.pl pod linkiem Uchwała antysmogowa.