Wójt Gminy Baranowo informuje, że w roku 2018 gmina po raz kolejny przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.

W związku z powyższym prosi się wszystkich mieszkańców, którzy posiadają eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji powinni złożyć wniosek w terminie do 19 stycznia 2018 r. który dostępny będzie w Urzędzie Gminy pokój nr 17 oraz  na  stronie internetowej (www.baranowo.pl) w zakładce jako informacja o wyrobach zawierających azbest. Osoby, które złożyły już wniosek nie muszą go ponawiać, ponieważ Gmina Baranowo nie otrzymała środków dotacyjnych na rok 2017 i złożone wnioski przechodzą na rok 2018. Ilość płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru należy podać w sztukach ewentualnie w m2. W pierwszej kolejności uwzględnione będą wnioski tych mieszkańców, którzy posiadają już zdjęte płyty azbestowe oraz zamierzają je zdjąć w terminie do 30 września 2018 r. Odbiór i utylizacja płyt azbestowych finansowany będzie w 85% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 15% z budżetu Gminy Baranowo. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione. Decyduje kolejność składania wniosków.