Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 09.01.2018 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej (część terenu byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Baranowie), oznaczonej nr ew. 585 o pow. 1,14 ha, położonej w obrębie Baranowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wykazu w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.