Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 23.02.2018 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości oznaczonej nr ew. 579 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Baranowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wykazu w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.