Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” do wyrażenia opinii na temat warunków życia. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Strategię Rozwoju Lokalnego do potrzeb mieszkańców i regionu.

>>Ankieta