Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 po odbiór decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Urząd Gminy w Baranowie informuje, że od 25.04.2018 roku wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2018 r.