Zaprasza się wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w zebraniu wiejskim. Zebranie odbędzie się w dniu 14 maja 2018r. (poniedziałek) o godz.19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Plany inwestycyjne Gminy i Powiatu na 2018 rok z uwzględnieniem danego sołectwa.
2. Nowe zasady segregacji śmieci i podwyżka cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
3. Nowa ustawa Prawo wodne i nowy sposób ustalania taryf opłat za wodę i ścieki.
4. Przedstawienie możliwości i procedury uzupełniania oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach.
5. Sprawa tworzenia kolejnych organizacji społecznych (Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora i Stowarzyszeń).
6. Konsultacje w sprawie ilości punktów sprzedaży i rodzajów sprzedawanego alkoholu na terenie Gminy.
7. Sprawy różne :
a) przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i przekazanie seniorom kamizelek odblaskowych,
b) koncepcja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
c) rehabilitacja lecznicza, bezpłatne badania laboratoryjne oraz bezpłatne leczenie zębów u uczniów szkół z terenu gminy w Ośrodku Zdrowia w Baranowie,
d) organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy w kresie wakacji,
e) inne sprawy zgłaszane podczas zebrania wiejskiego.
Prosi się o liczny udział mieszkańców w zebraniu.

Wójt           
Henryk Toryfter