Urząd Marszałkowski Wojewódz\twa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują zasoby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: "Obowiązki właścicieli, użytkowników lub zarządcówe obiektów zawierających azbest - inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwianie", które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.

Więcej informacji nt. seminarium