Wójt Gminy Baranowo informuje, że celu zapewnienia dojazdu głównie młodzieży szkolnej do szkół w Ostrołęce od 3 września br. będzie uruchomiony przez prywatnego przewoźnika kurs autobusowy na trasie Baranowo – Jastrząbka – Witowy Most – Nowa Wieś – Ostrołęka.
Autobus będzie wykonywał 3 kursy dziennie z Baranowa do Ostrołęki i 3 kursy z Ostrołęki do Baranowa tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku przejeżdżając przez następujące miejscowości naszej gminy: Baranowo, Orzoł, Majdan, Gaczyska, Jastrząbka, Dłutówka, Witowy Most.
Pozostałe trasy autobusowe przewoźników prywatnych przez Wyszel i Czarnotrzew pozostają bez zmian.
Szczegółowy rozkład jazdy będzie doręczony sołtysom i będzie dostępny w Urzędzie Gminy oraz będzie wywieszony na tablicach informacyjnych w sołectwach.

Wójt          
Henryk Toryfter