Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy BARANOWO w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pełny tekst informacji - pdf