W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Baranowo w celu przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zapraszam członków niżej wymienionych Obwodowych Komisji Wyborczych na pierwsze posiedzenie Komisji połączone ze szkoleniem komisji w zakresie zadań komisji do dnia wyborów i w dniu przeprowadzenia głosowania:

1) I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania odbędzie się 08 października 2018 r. (poniedziałek) o godz.10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Baranowie (sala konferencyjna -II piętro)
2) I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania odbędzie się 08 października 2018 r. (poniedziałek) o godz.13:00 w lokalu Urzędu Gminy w Baranowie (sala konferencyjna -II piętro)
PORZĄDEK POSIEDZENIA
1.Zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Komisji.
3.Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji .
4.Omówienie zadań i trybu pracy Komisji oraz obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
5.Omówienie zadań komisji do dnia wyborów oraz w dniu głosowania na podstawie Uchwały PKW z dnia 17.09.2018 r. w sprawie wytycznych dla komisji oraz innych uchwał i wyjaśnień PKW. Szkolenie w tym zakresie przeprowadzi urzędnik wyborczy.
6.Uchwalenie planu pracy komisji.
Proszę o niezawodne przybycie.

Wójt Gminy       
(-) Henryk Toryfter