Postanowienie Nr 83/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji mowo wybranej Rady Gminy Baranowo.

Treść postanowienia