W Urzędzie Gminy w Baranowie wdrożono SMS-owy system powiadamiania w ramach którego jest możliwość przekazania krótkiej informacji związanej z funkcjonowaniem Gminy na telefon komórkowy mieszkańca Gminy. Do przekazywania tych informacji potrzebny jest numer telefonu danego mieszkańca.

W związku z tym Wójt Gminy Baranowo prosi mieszkańców Gminy o złożenie stosownego oświadczenia dotyczącego wskazania numeru telefonu komórkowego, na który będzie można przesyłać informacje SMS. Złożenie oświadczenia będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Powiadamianie mieszkańców krótką bezpłatną wiadomością tekstową SMS będzie dotyczyło:
1. terminów płatności podatków i opłat, to jest podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania i opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. zaległości w wyżej wymienionych podatkach i opłatach,
3. informacji o wydarzeniach kulturalnych,
4. ostrzeżeń o zagrożeniach,
5. wszelkich innych informacji istotnych dla mieszkańców Gminy Baranowo

Oświadczenie będzie przekazane mieszkańcom przez pracowników Urzędu Gminy lub sołtysów, jest również dostępne w poniższym linku do pobrania. Po wypełnieniu można je złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Baranowie, pok. nr 19 lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo.
System powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS będzie działał na terenie całej gminy Baranowo od 1.04.2019 r.