Wójt Gminy Baranowo uprzejmie zaprasza mieszkańców Gminy Baranowo na spotkanie opłatkowe. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2018 r. (niedziela), o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Długa 13.