W związku z prognozowanym wystąpieniem intensywnych opadów śniegu mogących powodować zagrożenia m.in. dla wielkopowierzchniowych obiektów zwracam się z prośbą o monitorowanie przez administratorów, właścicieli oraz zarządców ww. obiektów sytuacji związanej z obecną aurą pogodową i ewentualnym odśnieżaniem dachów.

Wójt Gminy Baranowo   
Henryk Toryfter