Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: 01- 28 lutego 2019 roku w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła na rok 2019.

W związku z powyższym proszę zabrać ze sobą:
1. Dowód osobisty.
2. Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. i kopie przelewu bankowego lub dowodu wpłaty za zakupiony olej napędowy.
3. Numer rachunku bankowego.
4. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrołęce zawierający informacje o średniej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku celem dołączenia do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Od 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.