Wójt Gminy Baranowo informuje, że w związku z planowanym czyszczeniem sieci wodociągowej na odcinku 5130 mb poczynając od Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach na w kierunku do miejscowości Zawady, Brodowe Łąki, Wola Błędowska, Dąbrowa, Błędowo, Kopaczyska, Guzowatka w dniach 11-14 marca 2019 r. nastąpi ograniczenie lub całkowite zamknięcie dostawy wody do gospodarstw domowych w tych miejscowościach.

W związku z powyższym prosimy, aby mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości na czas zmniejszenia lub braku dostawy wody ze stacji, szczególnie w godz. od 9 oo do 17 00 w miarę możliwości zrobili sobie zapas wody na ten okres we własnym zakresie do celów gospodarczych a zwłaszcza do celów spożywczych. Dodatkowo informuję, że rurociągi i woda w trakcie czyszczenia i po dokonaniu tej czynności będzie dezynfekowana chlorem. Prosimy o niekorzystanie z wody w czasie wykonywania prac oraz spuszczenie wody zawierającej pozostałości chloru i nieczystości po czyszczeniu sieci najlepiej kranem na zewnątrz budynku. O szczegółowym przebiegu wykonywanych czynności będziemy na bieżąco powiadamiać mieszkańców w/w miejscowości poprzez powiadamianie sołtysów i radnych tych wsi a także poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Baranowo. Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń, ponieważ nie ma innych możliwości czyszczenia wodociągu a czynność tę zmuszeni jesteśmy wykonać ze względu na kilkunastoletni okres eksploatacji tej sieci. Dodatkowo informuję, że na czas wykonywania w/w prac Gmina zabezpieczy dodatkową ekipę ludzi do rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się na przyłączach u odbiorców. Telefony kontaktowe będą czynne przez cały czas, gdzie należy zgłaszać problemy. Nr. telefonów kontaktowych 606 692 183 lub 660 462 660.

 

Z poważaniem                                                              
Henryk Toryfter – Wójt Gminy