Urząd Gminy w Baranowie informuje, że zgodnie z potwierdzeniem przyjęcia prac modernizacyjnych na SUW w miejscowości Zawady prace modernizacyjne rozpoczną się od dnia 30.03.2019 r. W związku z tym od dnia 29.03.2019 r. ujęcie wody na SUW Zawady zostaje zamknięte. Woda dla odbiorców z miejscowości zasilanych w wodę z SUW Zawady dostarczana będzie z SUW w Baranowie. O zakończeniu prac modernizacyjnych na z SUW i ponownym uruchomieniu SUW w Zawadach powiadomimy odbiorców po wykonaniu prac i otrzymaniu pozytywnych wyników badania wody.