W związku z ponownymi trudnościami z jakością wody na SUW w Zawadach Wójt Gminny Baranowo informuje, że od dnia 07.08.2019 r. SUW w Zawadach zostaje zamknięty a woda do odbiorców dostarczana będzie z SUW w Baranowie co spowoduje obniżenie ciśnienia wody w całej sieci wodociągowej. W związku z powyższym Wójt Gminy zwraca się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody do celów i oszczędny pobór wody do celów bytowych i gospodarczych a szczególnie do podlewania ogródków.

Wójt Gminy  
Henryk Toryfter