Wójt Gminy Baranowo informuje producentów rolnych, których uprawy zostały dotkniete suszą, że mogą składac wnioski o szacowanie szkód do Urzędu Gminy w Baranowie od dnia 26 sierpnia  do dnia 6 września 2019 r. pokój 27.