Zarządzeniem Nr 197 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujące od dnia 10 października 2019 r, od godz.00:01,do dnia 14 października 2019r., do godz.23:59. Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.
W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o:
- informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności,
- informowanie służb o zauważeniu osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia (dziwnie rozglądających się w miejscach publicznych, prowadzących wyraźną obserwację miejsc lub obiektów, fotografujących ukradkiem te obiekty, itp.) .
- informowanie służb o zastanawiająco zaparkowanych samochodach w miejscach nie zawsze na ten cel przeznaczonych.
Od czujności i odpowiedzialności nas wszystkich zależy nasze bezpieczeństwo. Nie chcielibyśmy, by wydarzenia z Europy Zachodniej powtórzyły się w naszym Kraju.