Wójt Gminy Baranowo realizując strategię rozwiązywania problemów społecznych w naszej gminie w części dotyczącej wzrostu jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych podejmuje następujące działania. W okresie od 25 czerwca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. w każdy poniedziałek i czwartek uruchamia kursy gminnych autobusów ze wszystkich miejscowości w gminie do Baranowa.

Z przejazdu będą mogły skorzystać osoby starsze-samotne i niepełnosprawne nie mające innych możliwości dotarcia do miejscowości gminnej w celu m. in. wizyty w placówkach służby zdrowia, zabiegów rehabilitacyjnych itp.. Kursy powrotne będą odbywały się w uzgadnianych na bieżąco przez pasażerów z kierowcą godzinach przedpołudniowych. Kursy będą nieodpłatne. Ich harmonogram zamieszczamy poniżej.

Trasa nr 1
Witowy Most – 6:30
Dłutówka – 6:35
Jastrząbka (Zabrodzie - Stacja) – 6:40
Rupin (skrzyżowanie P. Moszczyński) - 6:45
Gaczyska - 6:50
Majdan - 6:53
Cierpięta - 7:00
Ramiona (krzyżówki) - 7:05
Rycica - 7:10
Baranowo - 7:15

Trasa nr 2
Kalisko - 6:30
Guzowatka - 6:35
Kopaczyska - 6:40
Zawady - 6:45
Brodowe Łąki - 6:50
Wola Błędowska - 6:55
Błędowo - 7:00
Kucieje - 7:05
Ziomek - 7:10
Bakuła - 7:12
Baranowo - 7:20

Trasa nr 3
Czerwińskie Stare - 7:50
Czerwińskie Nowe - 7:55
Oborczyska - 8:00
Baranowo - 8:10

Wójt Gminy