Zawiadomienie Wójta Gminy Baranowo z dnia 31.08.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych Gminy Baranowo.

Pełna treść zawiadomienia - format pdf