Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie, Placówka Terenowa w Ostrołęce uprzejmie informuje, że na Sali obsługi interesantów jednorazowo mogą przebywać dwie osoby. Dla petentów KRUS obawiających się o własne bezpieczeństwo przewidziana jest skrzynka podawcza na dokumenty.
Na stoliku przygotowane są druki i formularze. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podejścia pracownika Kasy do interesanta. Osoby wzywane na komisje lekarskie winny zgłaszać się w wyznaczonych terminach i dokładnie wyznaczonej godzinie. Podczas badania lekarskiego istnieje wymóg stosowania środków ochrony osobistej (maseczka, płyn dezynfekujący).
Numery tel. do kontaktu:
• w sprawach emerytalnych: (29) 760-74-34
• w sprawach z zakresu ubezpieczeń: (29) 760-74-35
• w sprawach wypadków: (29) 760-74-40; (29) 760-74-17
• w sprawach rehabilitacji: (29) 760-74-20