Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 w dniach: od 03 lutego 2020 roku do 02.03.2020 roku w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła na 2020 rok.

W związku z powyższym proszę zabrać ze sobą :
1.Dowód osobisty.
2.Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. i kopie przelewu bankowego lub dowodu wpłaty za olej napędowy.
3.Numer konta bankowego.
4.Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrołęce zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku celem dołączenia do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.