Zawiadamiam, że w dniu 27.01.2020 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, oznaczonej nr ew. 87/6 o pow. 0,1001 ha.
Przetarg odbędzie się dnia 03.03.2020 r. o godz. 1100.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7, zamieszczone na stronie internetowej Gminy Baranowo – www.baranowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.baranowo.pl oraz podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrowa.

Treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym - www.bip.baranowo.pl - plik pdf