Wójt Gminy Baranowo informuje, że Gmina Baranowo ma możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi m. in. o siatki i sznurki do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big - Bag.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 1 750 000,00 PLN)

Wicej informacji: www.kurpsierazem.eu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XIV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 21 października 2019 r. tj. poniedziałek o godz.1000 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie następującym porządkiem obrad:

Zarządzeniem Nr 197 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, obowiązujące od dnia 10 października 2019 r, od godz.00:01,do dnia 14 października 2019r., do godz.23:59. Wprowadzenie ww. stopni alarmowych jest związane z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.

W związku z prowadzeniem dalszych prac modernizacyjnych w Urzędzie Gminy w Baranowie (wymiana drzwi i ościeżnic na I piętrze budynku) w dniach 3 październik od godz. 1200 i 4 październik 2019 r.  730-1530 (piątek) nie będą czynne pokoje biurowe na I piętrze Urzędu od nr 9 do nr 21 min.: pokój Wójta, sekretarza, sekretariat, księgowość, kasa, podatki, gospodarka gruntami, informatyk, zagospodarowanie przestrzenne, sprawy kadrowe, pokoje Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy  
Henryk Toryfter

Kalendarz wydarzeń

maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Początek strony