Tenis ziemny - zajęciaSzkolenie zorganizowane i przeprowadzone przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisa i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce:
Zgłoszenia: 517 111 232
- sms (imię + nazwisko + wiek + gmina)
- na miejscu przed zajęciami

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 18 lipca 2019 r. tj. czwartek o godz.9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Wójta Gminy Baranowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Baranowie

Ogłoszenie o naborze, dane szczegółowe - plik pdf

Wójta Gminy Baranowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki gruntami i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Baranowie

Ogłoszenie o naborze, dane szczegółowe - plik pdf

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony