Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Baranowo z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic i placu w miejscowości Baranowo

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami

Wójt Gminy Baranowo zaprasza do udziału w konsultacjach lokalnych dotyczących wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 r.

Otwarty konkurs na wyłonienie Partnera do projektu pn. „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy.

 

Wójt Gminy informuje, że w dniach 12 – 13 lipca br., w godz. 900 - 1800  w Urzędzie Gminy w Baranowie projektant będzie podpisywał umowy z mieszkańcami na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji kolektorowych i fotowoltaicznych.
Zapraszamy wszystkie osoby, które potwierdziły gotowość udziału w projekcie. W przypadku nie podpisania umowy w tym terminie i nie dostarczenia wykonanego projektu niezwłocznie do Urzędu Gminy, osoby nawet wcześniej zapisane na listy na kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne nie będą uwzględniane.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony