Wójt Gminy Baranowo zawiadamia o ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nowym naborze wniosków do nowego „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Uprzejmie informuję, że w 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji rozstrzygnęło III konkurs w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej na terenie subregionu ostrołęckiego i naszej gminy także.

Wójt Gminy Baranowo zatrudni osobę na stanowisku konserwator Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję X zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 28 czerwca 2019 r. tj. piątek o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

W związku z przystąpieniem Gminy do wykonania nowej tablicy informacyjno-promocyjnej przed budynkiem Urzędu Gminy w Baranowie, Wójt Gminy zwraca się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z propozycją zamieszczenia na niej reklamy danego podmiotu. Koszt zamieszczenia modułu 50 cm x 50 cm wynosi 200,00 zł brutto. Proszę o przedłożenie informacji o ewentualnym włączeniu się do tej inicjatywy w Urzędzie Gminy w Baranowie, pokój nr 17 w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony