Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż w dniu 24 października 2017r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017r., poz. 9600) tzw. „uchwałę antysmogową”. 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. 

Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 17.11.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej  część o pow. 1,35 ha działki o nr ew. 583/5, położonej w obrębie Baranowo. Osoby  zainteresowane   mogą  zapoznać  się  z   treścią  wykazu  w  dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 stanowiącego załącznik do projektu uchwały Nr …../2017 Rady Gminy Baranowo z dnia………. r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Baranowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Treść Ogłoszenia wraz z załącznikami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma zaszczyt zaprosić mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwości dofinansowania projektów na rozwój działalności gospodarczej oraz powierzenie grantu na organizację kampanii informacyjno-promocyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Terminy i miejsce spotkań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony