W dniu 11 listopada 2017 r. – Święto Niepodległości, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Juranda ze Spychowa w Baranowie będzie nieczynny. Zainteresowanych zaprzaszamy w dniu 18.11.2017 r.

Mając na uwadze Państwa dbałość o porządek na drogach i chodnikach naszej miejscowości, informujemy, że w dniu 28.10.2017r. od godz. 10.00 tj. w najbliższą sobotę, zbierane będą przygotowane przez Państwa liście i piasek. W celu sprawnego przeprowadzenia prac prosimy o przygotowanie liści i piasku w godzinach rannych. Za pomoc i współpracę z góry serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku   
Wójt Gminy Baranowo  
Henryk Toryfter      

Urząd Gminy w Baranowie prosi o zgłaszanie się do pokoju nr 12 po odbiór decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Urząd Gminy w Baranowie informuje , że od 27.10.2017 roku wypłacany będzie zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2017r .

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 30 października 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Wójt Gminy Baranowo zatrudni osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Głównym miejscem pracy jest oczyszczalnia ścieków w Baranowie. Do obowiązku konserwatora należy również obsługa oczyszczalni ścieków w Kuciejach oraz sieci kanalizacyjnej na terenie całej Gminy.
Wymagania stawiane kandydatowi:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony