Wójt Gminy Baranowo informuje że w dniu 28 maja 2019 r. w godz. 08:00-18:00 na terenie Województwa Mazowieckiego przeprowadzony zostanie: TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIACH UDERZENIAMI Z POWIETRZA

Wójt Gminy Baranowo zawiadamia, że w miesiącu lipcu 2019 r. zostaną podjęte czynności w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.

Wójt Gminy Baranowo zatrudni osobę na stanowisku konserwator Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej. Wymagania podstawowe: wykształcenie co najmniej zawodowe, prawo jazdy kategorii B oraz znajomość zagadnień z zakresu hydrauliki. Wymagania dodatkowe: mile widziane uprawnienia elektryczne SEP oraz znajomość technologii oczyszczania wody. Proponuje się zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 30 kwietnia 2019 r. tj. wtorek o godz.8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Szanowni Państwo, W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku w Płocku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony