Wójt Gminy Baranowo informuje, że w dniu 30.03.2019 r. (sobota) od godziny 10:00 odbędzie się zbieranie piasku z chodników i ulic w miejscowości Baranowo. W związku z powyższym prosimy o zgromadzenia piasku na kupkach, a celu sprawniejszego załadunku na przyczepę piasek można zgromadzić w pojemnikach, które po wysypaniu na przyczepę zostaną odstawione w tym samym miejscu.

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że zgodnie z potwierdzeniem przyjęcia prac modernizacyjnych na SUW w miejscowości Zawady prace modernizacyjne rozpoczną się od dnia 30.03.2019 r. W związku z tym od dnia 29.03.2019 r. ujęcie wody na SUW Zawady zostaje zamknięte.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 zwołuję VII zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 28 marca 2019 r. tj. czwartek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Zarząd Spółdzielni Socjalnej "Sąsiedzi" w Ostrołęce serdecznie zaprasza emerytów, rencistów i inwalidów 22 marca na prezentację innowacyjnych rozwiązań pokazujących możliwości ułatwienia sobie życia osobom niepełnosprawnym i nieradzącym sobie w życiu seniorom.

Wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie oraz mieszkańców gminy Baranowo zapraszamy do udziału w ekologicznej akcji, która zostanie przeprowadzona 4 kwietnia (czwartek) 2019 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony