Edukey Sp. z o.o. zaprasza osoby zamieszkujące tereny wiejskie na bezpłatne 120 godzinne kursy komputerowe z certyfikatem w Twojej okolicy.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31-07-2017 roku oraz Uchwały  Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 25-08-2017 roku dokonano  zmiany nazwy Placu Trzydziestolecia, przy którym znajduje się  Urząd Gminy w Baranowie.

W związku z podjętą uchwałą Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 31.07.2017 r. z późniejszymi zmianami, dotyczącą zmiany nazw ulic i placu, Wójt Gminy Baranowo informuje, że w miejscowości Baranowo zmianie uległy nazwy ulic

Wójt Gminy Baranowo informuje, że po licznych staraniach w NFZ stomatolog Robert Merkiewicz, prowadzący gabinet stomatologiczny w budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie pozyskał większą ilość punktów na wykonywanie świadczeń stomatologicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zwołuję XXXV zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 12 września 2017 r. tj. wtorek o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony