Ogłoszenie Nr: 5/2017 dotyczące możliwości dofinansowania projektów na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Czytaj więcej

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)   zwołuję  XXXIV  zwyczajną  sesję Rady Gminy Baranowo na dzień  25 sierpnia 2017 r.  tj. piątek o godz. 1100   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

PolicjaRejon Gmina Baranowo asp. szt. Tomasz Górowski  tel. 696- 497 - 165  lub 29 760 17 11. Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane  z wystąpieniem wykroczenia w ruchu drogowym w zakresie przekraczania prędkości przez kierujących pojazdami w miejscowości Baranowo, ul. Słoneczna w godzinach 6.00 - 12.00 .

W dniu   14 sierpnia  2017r. - poniedziałek  (przed  dniem 15.08.2017  - Wniebowzięcie NMP) Urząd Gminy w Baranowie będzie  nieczynny.

Zaprasza się wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w zebraniu wiejskim. Zebranie odbędzie się w dniu 16 sierpnia  2017 r. (środa) o godz. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony