Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce informuje, że od 15 lutego do 14 marca 2019 r. przyjmuje oświadczenia o braku zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. Uwaga! Oświadczenia składa się JEDYNIE w wersji papierowej.

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie, informuje że 25 lutego 2019 r. rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. Generator wniosków zostanie uruchomiony 25 lutego, nabór fiszek będzie trwał do 18 marca 2019 r. do godziny 1200. >>Więcej o konkursie>>

Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 21.02.2019 r. na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Mieszkańcy sołectw:  ZAWADY,  BRODOWE ŁĄKI,  KOPACZYSKA,  GUZOWATKA,  WOLA BŁĘDOWSKA,  DĄBROWA,  BŁĘDOWO.  Zapraszam mieszkańców ww. sołectw do udziału w zebraniu dotyczącym jakości wody z wodociągu zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Zawadach. Zebranie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 18.30 w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Zawadach.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VI zwyczajną sesję Rady Gminy Baranowo na dzień 20 lutego 2019 r. tj. środa o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baranowie z następującym porządkiem obrad:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony