Startuj z MazowszaMazowieckie startupy, mogące pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznymi, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Startuj z Mazowsza”. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca br. Obecnie startupy mają ogromny potencjał tworzenia innowacji, jednak potrzebują wsparcia, zarówno finansowego, jak i doradczego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego,

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” do wyrażenia opinii na temat warunków życia. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Strategię Rozwoju Lokalnego do potrzeb mieszkańców i regionu.

>>Ankieta

Na podstawie § uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych podaję informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce oraz zasadach zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Wójt Gminy Baranowo ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie został wywieszony w dniu 23.02.2018 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości oznaczonej nr ew. 579 o pow. 0,04 ha, położonej w obrębie Baranowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wykazu w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony