W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  272 363,07 PLN, kwota dofinansowania  - 173 304,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 0,705 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  99 394,50 PLN, kwota dofinansowania  - 63 244,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 0,215 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  413 098,00 PLN, kwota dofinansowania  - 262 854,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 1,15 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  735 372,39 PLN, kwota dofinansowania  - 467 916,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 1,97 km, wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

W dniu 15.07.2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu drogowego. Zgodnie z wnioskiem całkowity koszt realizacji wynosi  2 622 224,00 PLN, kwota dofinansowania  - 1 668 520,00 PLN.  W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna  na  drogach gminnych o łącznej długości 6,550 km, wraz ze zjazdami, urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu i innymi robotami wykończeniowymi.

Początek strony