Prof. Stanisław Grzyb urodził się   24.XI.1919 r. we wsi Lipowy Las  gm. Baranowo  w rodzinie chłopskiej. Był jednym z  trzech osób które w gminie Baranowo w okresie przedwojennym ukończyły  wykształcenie średnie. Uzyskanie wykształcenia wymagało zamożności rodziców. Możliwe że pomocy udzielał dziadek Stanisława który był w tym czasie wójtem gminy. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Baranowie - ukończył Średnią Szkołę Rolniczą w Rudzie k. Przasnysza (1935). Po ukończeniu szkoły działał jako instruktor społeczny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej przy parafii w Baranowie. Prowadził szkolenie w zakresie przysposobienia rolniczego. W okresie okupacji pracował w zespole geodetów i meliorantów przy pomiarach sytuacyjno - wysokościowych i glebowych w dolinie Płodownicy. Po okupacji ukończył Liceum Rolnicze w Bojanowie (1947) i SGWW w Warszawie - Wydział Rolniczy.

 

Zies co Jozef . Jek tyś opoziedział swoje wspomniania o sylwestrze. To i mnie sia przybaceły dawne casy. Opoziam ci jak ja spadziołem sylwestra w młodym zieku. Było to tak po wojnie, ćterdziesy osmy, moze dziewiąty rok. Dobrze sia kolegowalim z chłopakani z Browaru, teraz mozią Czarnotrzezia. Zaprosieli mnie i Franka Jonkowego na muzyke. A traśieło ze to beła niedziela ostatniego grudnia. Beł to Sylwester.

Wyjazdy za granicę w celach zarobkowych z terenu Kurpi odbywały się już w początkach  dziewiętnastego wieku. Były to początkowo wyjazdy końmi do Prus Wschodnich. Widocznie ruch ludności przez tą granicę  nie był utrudniony, o czym świadczą   małżeństwa zawarte pomiędzy   osobami z Kurpi i  Mazur. Dziewczyna z  Czarnotrzewia  zapoznała  męża w Szczytnie o nazwisku Fonk. Ślub brali w Baranowie, dwoje dzieci urodziło się w Szczytnie, pozostałe w Czarnotrzewiu. Nazwisko Sobiesiak  - wraz z mężem, przywiozła dziewczyna z Jastrząbki.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony