Położona na obszarze zaliczanym do Puszczy Kurpiowskiej gmina Baranowo jest i pozostanie gminą typowo rolniczą, specjalizującą się w produkcji mleka. Niekorzystne położenie względem ważnych szlaków komunikacyjnych ogranicza jej rozwój w wielu dziedzinach. Rolnictwo nie wnosi zbyt wielkich dochodów do budżetu gminy. Zatem do­chody własne, które są źródłem rozwoju nie wystarczają, aby gmina rozwijała się dyna­micznie, co stwarza zagrożenie, iż będzie następował stopniowy odpływ młodych łudzi do regionów o szybszym rozwoju. Istnieje poważna obawa, że w perspektywie 20 lat społe­czeństwo będzie się starzało i struktura wieku będzie się zmieniać na niekorzystną. Gmi­na zabiega o nowych inwestorów stosując system ulg i zwolnień podatkowych dla pod­miotów tworzących nowe miejsca pracy.

BUDŻET GMINY jest uchwalanym przez radnych w formie uchwały budżetowej rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.Poprzez plan dochodów rozumiemy prognozę bezzwrotnych wpływów, jakie trafią do budżetu z różnego rodzaju tytułów. Słowo bezzwrotne oznacza, że gmina nie musi nikomu zwracać pobranych pieniędzy, w odróżnieniu od kredytów i pożyczek czy obligacji, które należy zwrócić i które nazywamy przychodami.

Korzystanie z energii słonecznej-cieplnej nie jest czymś nowym. Grzejemy się wszyscy w ciągu lata. Ale wykorzystanie słońca do ogrzewania wody lub dogrzewanie pomieszczeń jest u nas jeszcze mało znane. Żeby mieć ciepłą wodę w domu korzysta się najczęściej z dobrze przystosowanego centralnego ogrzewania lub z wężownicy w kuchni, choć trudno w ciepłe dni w tym pomieszczeniu wytrzymać.

Kalendarz wydarzeń

luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony