Nazwa projektu: "Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno - sportowa, II. Część edukacyjno - społeczna".

Beneficjent: Gmina Baranowo

 

Wartość projektu: 7.680.812,67zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 6.019.452,89zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Opis:
Projekt pod nazwą
Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo
składa się z dwóch części:
I. Część edukacyjno - sportowa pn.:
"Zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez budowę zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespołach Szkół w Baranowie
Etap I: budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią 60 m
oraz towarzyszącą infrastrukturą przy Zespołach Szkół w Baranowie
Etap II: budowa rolkowiska oraz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
z okólną bieżnią lekkoatletyczną wraz z towarzysząca im infrastrukturą
przy Zespołach Szkół w Baranowie
Zadanie 1. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
Zadanie 2. Budowa rolkowiska z okólną bieżnią lekkoatletyczną wraz z towarzyszącą infrastrukturą";
II. Część edukacyjno - społeczna pn.:
"Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach".

Wnioskodawca, którym jest Gmina Baranowo, w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim, jako cel nadrzędny Projektu wyznaczył wyrównanie szans uczniów z terenów wiejskich w dostępie do kompleksowej bazy edukacyjno- sportowo- społecznej, poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje w części edukacyjno-sportowej budowę przy Zespołach Szkół w Baranowie dwóch boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni do gry w piłkę ręczną, tenis ziemny, piłkę siatkową i koszykówkę, oraz budowa także pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy z okólną bieżnią lekkoatletyczną 4-torową o długości 400 metrów wraz towarzyszącą infrastrukturą lekkoatletyczną z wyposażeniem sportowym i nagłośnieniem.
W części edukacyjno-społecznej Projekt przewiduje rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawadach o pomieszczenie świetlicy z zapleczem socjalnym i sanitarnym, niezbędną modernizację istniejących pomieszczeń, modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania z montażem kolektorów słonecznych oraz termomodernizację powstałego kompleksu, wymianę pokrycia dachowego, a także powstanie miejsc parkingowych. Operacja obejmuje łącznie cztery lata (2008-2011).

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.