Wójt Gminy Baranowo dnia 21 marca 2018 r. ogłsza Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie.